PTFE görnüşi
Silikon görnüşi
Taizhou Joyee
JOYEE

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

TAIZHOU JOYEE KOMPOSITE MATERIAL CO., LTDesasan ftor plastmassa önümlerini, süýümli aýna önümlerini we beýleki birleşdirilen materiallary öndürýän Taizhou şäherindäki Hytaý lukmançylyk şäherinde ýerleşýär.

Önümçilik amallarymyz, önümiň hili şol bir pudakda öňdebaryjy derejä ýetdi.Önümlerimiz Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Afrika, Okeaniýa 50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has köp önüm almak üçin bize ýüz tutuň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Azyk gaýtadan işleýän senagatda, gurluşyk pudagynda, awtoulag pudagynda, fotoelektrik / gün energiýasynda giňden ulanylýar .....

  Arza

  Azyk gaýtadan işleýän senagatda, gurluşyk pudagynda, awtoulag pudagynda, fotoelektrik / gün energiýasynda giňden ulanylýar .....

 • Önümler PTFE gurluşyk filmini, Teflon ýokary temperatura çydamly boýag mata, Teflon tor konweýer kemeri .....

  önümleri

  Önümler PTFE gurluşyk filmini, Teflon ýokary temperatura çydamly boýag mata, Teflon tor konweýer kemeri .....

 • Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýarys we bilelikde has güýçli birleşme pudagyny gurarys diýip umyt edýäris ....

  habarlaşyň

  Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýarys we bilelikde has güýçli birleşme pudagyny gurarys diýip umyt edýäris ....

habarlar

habarlar
Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýarys we bilelikde has güýçli birleşýän pudagy gurarys diýip umyt edýäris.

Täze geliş: PTFE gaplanan mata

Durmuş derejesiniň we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen gurluşyk bezeg materiallary kem-kemden estetiki, ykdysady, daşky gurşawy goramak we öňki iş tejribesinden başga wezipelere öwrüldi.Sideeke taraply Teflon mata ýokary q ...

“Joyee” kompaniýasynyň sergi maglumatlary we wakalary

2022-nji ýylda Hytaý (ingingdao) tikin enjamlary sergisi meýilnama boýunça geler we müňlerçe gurluşyk materiallary pudagy ägirtleri we meşhur markalar bu ýere ýygnanar.JOYEE, 9 inedördül metr beýik meýdany bolan E zolagynda B57 zalynyň birinji ýerini eýeleýär ...