Joyee

Önümler

Goňur ptfe teflon bir taraply örtülen süýümli aýna mata

PTFE bir taraply örtük, bir tarapynda çal PTFE örtükli PTFE emdirilen goňur süýümli aýna matadan gurlupdyr.Bir taraply PTFE mata esasan ýylylyk izolýasiýasynyň önümçiliginde ulanylýar.Malylylyk izolýasiýa penjekleri, esasan, sanjym galyplaýjy maşynlar, ekstruder galyplary we ölüler üçin gyzdyryjylarda ulanylýar.Energiýany tygşytlaýan izolýasiýa ýeňleri.Temperatureokary temperatura garşylygy we taýak däl häsiýetleri bilen ýasaldy.Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa häsiýetleri we ýangyna garşylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PTFE bir taraply örtük, bir tarapynda çal PTFE örtükli PTFE emdirilen goňur süýümli aýna matadan gurlupdyr.Bir taraply PTFE mata esasan ýylylyk izolýasiýasynyň önümçiliginde ulanylýar.Malylylyk izolýasiýa penjekleri, esasan, sanjym galyplaýjy maşynlar, ekstruder galyplary we ölmek üçin gyzdyryjylarda ulanylýar. Energiýany tygşytlaýan izolýasiýa ýeňleri.Temperatureokary temperatura garşylygy we taýak däl häsiýetleri bilen ýasaldy.Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa häsiýetleri we ýangyna garşylygy bar.Esasy mata ýangyjy däl we ýokary temperaturaly şertlerde aşa çydamly, PTFE örtügi himiki serişdelere we himiki çöküşlere aşa garşylyk görkezýär.PTFE örtügi esasy matanyň suwuklyklar bilen hapalanmagynyň öňüni alýar.Adatça agyr himiki şertlerde ulanmak üçin ýeňleri we birikdirijileri öndürmek üçin ulanylýar.Sideeke gaplanan PTFE matasynyň öndürijiligini ýokarlandyrýan köp sanly aýratynlygy bar.PTFE aýna mata gaty kiçi sürtülme koeffisiýentini, ýokary ýylylyk garşylygyny, gidrofob aýratynlyklaryny we ajaýyp dielektrik aýratynlyklaryny üpjün edýär.Bir taraply PTFE mata PTFE ýokary temperatura matalarynyň ähli aýratynlyklaryna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, bir taraply PTFE mata özboluşly ýumşaklyga eýedir. Energiýany tygşytlaýan izolýasiýa materiallary üçin amatly we oňat bezeg.Bir taraply tetrafluoro mata. Energiýany tygşytlaýan izolýasiýa, çeýe izolýasiýa, klapan izolýasiýasy, bug turbinaly izolýasiýa, izolýasiýa ýeňini düşürmek.

Bir taraply PTFE mata her dürli klapan izolýasiýa ýeňleri, termiki izolýasiýa ýeňleri, ýumşak izolýasiýa, sökmek izolýasiýa ýeňleri, kükürt üçin ulanylýar.

Himiki maşyn izolýasiýa ýeňi, turbalar izolýasiýa ýeňi, sanjym galyplaýjy maşyn izolýasiýa ýeňi |turbageçiriji izolýasiýa ýeňi |klapan izolýasiýa ýeňi |energiýa tygşytlamak 20% -60% aşak düşýär. armarag 50% ýa-da ondanam köp.

PTFE bir taraply örtük, göwrümi boýunça, rulon bilen üpjün edilip ýa-da talaplaryňyza laýyk öndürilip bilner.

PTFE bir taraply örtülen aýna matalar Sowuk SIDE (daşarky) we HOT SIDE (içki) aýrylýan izolýasiýa örtükleriniň / gaýtadan ulanylýan izolýasiýa penjekleriniň we ýorganlarynyň materialy hökmünde ulanylyp bilner.Bir taraply PTFE örtülen aýna matalar ýokary temperatura we himiki maddalaryň köpüsine çydamly.

● Temperatura: + 260 ° C çenli.
High highokary temperaturada gaty çydamly.
Fangyn däl.
● PTFE örtügi himiki maddalara ajaýyp garşylyk görkezýär.
Clean Arassalamak we saklamak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň