Joyee

habarlar

 • Täze geliş: PTFE gaplanan mata

  Täze geliş: PTFE gaplanan mata

  Durmuş derejesiniň we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen gurluşyk bezeg materiallary kem-kemden estetiki, ykdysady, daşky gurşawy goramak we öňki iş tejribesinden başga wezipelere öwrüldi.Sideeke taraply Teflon mata ýokary q ...
  Koprak oka
 • “Joyee” kompaniýasynyň sergi maglumatlary we wakalary

  “Joyee” kompaniýasynyň sergi maglumatlary we wakalary

  2022-nji ýylda Hytaý (ingingdao) tikin enjamlary sergisi meýilnama boýunça geler we müňlerçe gurluşyk materiallary pudagy ägirtleri we meşhur markalar bu ýere ýygnanar.JOYEE, 9 inedördül metr beýik meýdany bolan E zolagynda B57 zalynyň birinji ýerini eýeleýär ...
  Koprak oka
 • Teflon lentasy, Teflon konweýer kemeri, Teflon ýokary temperatura mata soraglary

  Teflon lentasy, Teflon konweýer kemeri, Teflon ýokary temperatura mata soraglary

  Teflon näme?PTFE ýa-da polietetrafluoroetilen, wodorody organiki uglerod bilen birleşdirýän ftor bilen çalyşýan florokarbon plastmassadyr.Bu üýtgeşiklik teflona ajaýyp aýratynlyklary berýär we teflona adama mälim bolan iň inert madda diýilýär.Teflon dis ...
  Koprak oka
 • Teflon pudagynyň ösüşi we geljegi

  Teflon pudagynyň ösüşi we geljegi

  “Stry” Hytaýdan öndürilýän we eksport edilýän “Teflon” spreý gaýtadan işleýişiniň dünýädäki satuwynda Hytaý enjam enjamlaryny dünýäde esasy üpjün ediji boldy.Durnukly ösüş tendensiýasyny saklamak üçin Hytaýyň Teflon spreý gaýtadan işleýän eksporty, ýyllyk eksporty dowam etdirer diýlip garaşylýar ...
  Koprak oka