Joyee

Biz hakda

JOYEE

Kompaniýanyň gysgaça mazmuny

TAIZHOU JOYEE KOMPOSITE MATERIAL CO., LTDesasan ftor plastmassa önümlerini, süýümli aýna önümlerini we beýleki birleşdirilen materiallary öndürýän Taizhou şäherindäki Hytaý lukmançylyk şäherinde ýerleşýär.

Biziň kompaniýamyz, ftor we kremniniň örtük önümlerini öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.Önümler PTFE gurluşyk filmi, Teflon ýokary temperatura çydamly boýag mata, Teflon tor konweýer kemeri, Teflon ýelimleýji lenta, bökdençsiz guşak we ş.m. Azyk gaýtadan işleýän senagatda, gurluşyk pudagynda, awtoulag senagatynda, fotoelektrik / gün energiýasy senagatynda, gaplaýyş senagatynda, PTFE gün şöhlesi we beýleki meýdanlar.

Rooturtda kök urmak we dünýä bazaryna seretmek ýörelgesine esaslanyp, önümler Europeewropada, Amerikada, Okeaniýada, Eastakyn Gündogarda, Aziýa Pacificuwaş ummanynda we ş.m. 60-dan gowrak ýurda satyldy we azyk önümlerinde giňden ulanylýar; gaýtadan işleýän senagat, gurluşyk pudagy, awtoulag senagaty, fotoelektrik gün energiýasy senagaty, gaplaýyş pudagy, PTFE gün şöhlesi we beýleki ugurlar.

FT13 (2)

3000

inedördül

Alty ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda jemi 3000 inedördül metr önümçilik bazasy, iki önümçilik ussahanasy, pTFE lentasy, PTFE örtükli mata, PTFE filmi, PTFE bökdençsiz lenta we gözleg merkezi we häzirki zaman zawody guruldy. PTFE gurluşyk membranasy, dürli görnüşli PTFE örtükli konweýer kemeri, silikon kauçuk süýümli örtükli mata, PTFE aşhana seriýasy, silikon çörek önümleri seriýasy.

Önümler ýel energiýasy öndürmekde, ösen birleşdirilen önümçilikde, gaplaýyş maşynlarynda, derman we himiýa senagatynda, ýangyn izolýasiýasy, turbageçirijileri goramak, dokma çap etmek we boýamak, galyndy abraziw serişdeleri, fotoelektrik täze energiýa, elektron izolýasiýa, azyk önümçiligi we beýleki onlarça pudakda giňden ulanylýar.

FEP

Önümler SGS, Aýna süýümli önümleriň milli hiline gözegçilik we gözegçilik, ýangyn geçirmeýän gurluşyk materiallarynyň milli hiline gözegçilik we gözegçilik ýaly köp sanly şahadatnama we synagdan geçdi.Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana.

Önümçilik amallarymyz, önümiň hili şol bir pudakda öňdebaryjy derejä ýetdi.Önümlerimiz Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Afrika, Okeaniýa 50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.

Biz innowasiýa, birinji derejeli önümlere we birinji derejeli hyzmatlara ygrarlydyrys. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýarys we bilelikde has güýçli birleşýän pudagy gurarys diýip umyt edýäris.

Dogruçyllyk biziň ýörelgämiz, hil bahasy dolandyryş syýasatymyz, hil satuwdan soňky hyzmat etmek borjumyz, müşderini kanagatlandyrmak biziň gözlegimizdir.Müşderiler bilen ösüş biziň esasy maksadymyzdyr.