Joyee

habarlar

Täze geliş: PTFE gaplanan mata

Durmuş derejesiniň we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen gurluşyk bezeg materiallary kem-kemden estetiki, ykdysady, daşky gurşawy goramak we öňki iş tejribesinden başga wezipelere öwrüldi.

Sideeke taraply Teflon mata, ýokary hilli Teflon rezin bilen örtülen, bir taraply Teflon ýokary temperaturaly örtükli mata öndürmek üçin, özboluşly gaýtadan işlemek tehnologiýasy arkaly ýokary hilli import edilýän aýna süýümli matalardan ýasalýar.

JOYEE.PTFE funksional bezeg materiallarynyň ösdürilmegi, amatly we sagdyn ýaşaýyş gurşawyny döretmek üçin bazaryň islegini kanagatlandyrýar.

vevev
3232

“Teflon” ýeke gapdal aýna süýümli ýokary temperatura örtük matasy:

Bir taraply teflon mata Teflon ýokary temperaturaly matanyň ähli aýratynlyklaryna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, bir taraply PTFE mata, energiýa tygşytlaýan izolýasiýa materiallary üçin amatly ýumşaklyga we oňat bezege eýe.Sideeke-täk PTFE mata energiýa tygşytlaýjy izolýasiýa, çeýe izolýasiýa, klapan izolýasiýasy, bug turbinaly izolýasiýa, zolak izolýasiýa ýeňi üçin ulanylýar.Valhli görnüşli klapan izolýasiýa ýeňi, ýylylyk izolýasiýa ýeňi, ýumşak izolýasiýa, sökme izolýasiýa ýeňi, wulkanizasiýa maşynynyň izolýasiýa ýeňi, turba izolýasiýa ýeňi, sanjym galyplaýjy maşyn izolýasiýa ýeňi, turba izolýasiýa ýeňi, klapan izolýasiýa ýeňi, energiýa tygşytlaýjy ýeňi 20% -60%, 50% -den gowrak sowatmak.Atylylyk izolýasiýa ýeňi Bir taraply PTFE mata ulanmak has giňdir.Uzak möhletli aşa ýokary temperaturada, kislotada we aşgar iş şertlerinde artykmaçlyk has görnüklidir.

Bir taraply tetrafluorotekstiliň esasy aýratynlyklary:

1. Pes temperatura -196 dereje, ýokary temperatura 300 dereje, howa garşylygy, garramaga garşy ulanylýar.

2. Teflon üstü ýelmeýän däl: haýsydyr bir madda ýapyşmak aňsat däl we arassalamak aňsat;Aýna süýüminiň üstü aýna süýüminiň aýratynlyklaryny saklaýar.

3. Teflon üstü himiki poslama garşydyr we güýçli kislotanyň, güýçli aşgarlaryň we dürli organiki erginleriň poslamagyna garşy durup biler.

4. Teflon üstündäki sürtülme koeffisiýenti pes (0.05-1), ýagsyz öz-özüni ýaglamak üçin iň gowy saýlawdyr.

5. Gowy ölçegli durnuklylyk (uzalma koeffisiýenti 0,5% -den az), ýokary güýç.Gowy mehaniki aýratynlyklara eýedir.

5323
g535

Iş wagty: Noýabr-10-2022