Joyee

Önümler

PTFE örtülen süýümli aýna eşigi

Süýümli aýna matadan örtükli rezin örtük, ftor rezin bilen örtülen aýna matadan emele gelýär, süýümli aýna matalaryň mehaniki güýji we reziniň ajaýyp aýratynlyklary bar.PTFE hakykatdanam köp ulanylýan dünýä täsinligi bilen suratlandyrylyp bilner.Başga hiç bir plastmassa materialy onuň häsiýetleriniň utgaşmagyna gabat gelip bilmez.Performanceokary öndürijilikli önümler, adatça, PTFE bilen örtülen dokalan aýna süýümlerinden durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Netijede PTFE örtülen matalar aşakdaky umumy häsiýetlere eýe:
1.Highokary temperaturada işleýän dürli çyzgylar hökmünde ulanylýar.Mikrotolkunly liner, peç lineri we ş.m. ýaly bu önümler, “Premium Series” -e arzan bahaly alternatiw bilen dürli programmalarda has täsirli ýerine ýetirijiligi üpjün edýär.Bu önümleri iýmit bilen göni aragatnaşykda ulanyp bolýar.

2.Dürli konweýer kemerleri, birleşdiriji guşaklar, möhürleýji guşaklar ýa-da islendik ýerde garşylyk ýokary temperatura, taýak däl, himiki garşylyk meýdany zerur.

3.Nebit, himiýa senagatynda örtük ýa-da örtük materialy, örtük materiallary, izolýasiýa materiallary, elektrik senagatynda ýokary temperatura garşylyk materiallary, elektrik stansiýasyndaky kükürt materiallary we ş.m.

Seriýa Kod Reňk Galyňlyk Agram Ini Dartyş güýji Faceerüsti garşylyk
Fiberglas FC08 Goňur / ýaz 0.08mm 160g / ㎡ 1270mm 550 / 480N / 5 sm    

 

 

≥1014

 

FC13 0.13mm 260g / ㎡ 1270mm 1250 / 950N / 5 sm
FC18 0.18mm 380g / ㎡ 1270mm 1800 / 1600N / 5 sm
FC25 0,25mm 520g / ㎡ 2500mm 2150 / 1800N / 5 sm
FC35 0.35mm 660g / ㎡ 2500mm 2700 / 2100N / 5 sm
FC40 0.4mm 780g / ㎡ 3200mm 2800 / 2200N / 5 sm
FC55 0.55mm 980g / ㎡ 3200mm 3400 / 2600N / 5cm
FC65 0.65mm 1150g / ㎡ 3200mm 3800 / 2800N / 5 sm
FC90 0.9mm 1550g / ㎡ 3200mm 4500 / 3100N / 5 sm
Antistatiki süýümli aýna FC13B Balck 0.13 260g / ㎡ 1270mm 1200 / 900N / 5cm  ≤108 
FC25B 0.25 520g / ㎡ 2500mm 2000 / 1600N / 5 sm
FC40B 0.4 780g / ㎡ 2500mm 2500 / 2000N / 5 sm

4.Bu setir, ýokary hilli aýna matalary orta derejeli PTFE örtügi bilen ýylylyk möhürleýji, goýberiş listleri, guşak ýaly mehaniki goşundylar üçin tygşytly öndürijilik bilen birleşdirýär.

5.Anti-statik önümler ýörite düzülen gara PTFE örtük bilen ýasalýar.Bu matalar iş wagtynda statiki elektrik toguny ýok edýär.Geçiriji gara önümler, eriş maşynlarynda konweýer kemeri hökmünde egin-eşik pudagynda giňden ulanylýar.

6.Haly pudagynda ulanmak üçin PTFE süýümli aýna önümleriniň giň toplumynda ýörite düzülen floropolimer örtügini taýýarladyk.Netijeli matalar iň oňat goýberiş aýratynlyklaryna we has uzak ömrüne eýe. PVX goldanýan halylar, rezin bejermek we gapy ýassygy bişirmek üçin konweýer guşak ýa-da boşatma kagyzlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň